Finance zprávy

Finanční zprávy

Nepodceňujte malé dluhy!

Napsal admin • Zář 1st, 2010 • Rubrika: Dluhy

Ignorovat dluhy se nevyplácí. Přestože se na nás tyto informace valí ze všech stran, zdá se, že řada lidí je nepoučitelná a myslí si, že jich se to netýká. Stačí jedna nezaplacená pokuta za 800 Kč a malér je na světě. „Do deseti let se může původní dluh ve výši 800 Kč vyšplhat třeba až na 18.000 Kč.“ Říká Mgr. Rostislav Kovář z Poradny věřitele.

Nemusí to být zrovna dluh na pokutě, dlužit můžete bance, sousedovi nebo komukoliv jinému. K soudu se pak dostávají pohledávky, které jsou několik let staré a dlužníci se obvykle nestačí divit, jak původně nízká částka dokáže narůst.
„Plaťte své dluhy včas!“
Nabádá Mgr. Rostislav Kovář své klienty na www.poradnaveritele.cz. V opačném případě se vám lehce může stát, že místo původního dluhu za pár set, zaplatíte částku kolem dvaceti tisíc. „Dlužníci jsou v řadě případů přesvědčeni, že když si nepřeberou doporučený dopis, tak se soudnímu řízení vyhnou a tím pádem nebudou muset nic platit. Tento obecně rozšířený nešvar způsobuje dlužníkům řetězec vleklých problémů, přesto to vypadá, že jsou mnozí nepoučitelní. Pokud si však nevyzvednete úřední dopis, po deseti dnech se automaticky vrátí odesílateli. Vy se nic nedozvíte, ale zásilka je považovaná za doručenou. A problém je na světě! Vzhledem k tomu, že nikdo nemá za povinnost vám posílat upomínky, je lehce možné, že s tímto přístupem se v budoucnu setkáte i s exekutorem.“ Popisuje sled událostí Kovář
Věřitel totiž předá soudu návrh na elektronický platební rozkaz, soud případ posoudí a rozhodne. Rozsudek pak putuje poštou, kterou, jak je „dobrým“ zvykem dlužníka, nikdo nepřebere, takže exekutor u dveří může být nepříjemným překvapením.
A náklady zatím rostou
Při soudním vymáhání a nařízené exekuci porostou i náklady spojené s vymáháním pohledávky. Původně 800 korunový dluh se může rázem vyšplhat až na částku kolem 20 tisíc korun. Co vše dlužník v takovém případě zaplatí? „V první řadě samozřejmě dlužnou částku, poté úroky z prodlení, poplatky za upomínky, smluvně stanovené sankce a pokuty. Pokud dlužník nereaguje a svůj dluh nezaplatí, pak může počítat ještě se soudními poplatky, náklady na advokáty a náklady na exekutora a exekuci. Sečteno a podtrženo jsme na výše uváděných cca 18.000 Kč. Výše odměn u našeho výpočtu se odvíjí od platných vyhlášek o odměňování advokátů, soudních exekutorů a paušálních sazbách a advokátních tarifech.“ Vypočítává jednotlivé položky Kovář
Když dlužník nic nemá
Může se však také stát, že dlužník nic nevlastní a exekutor nemá co zpeněžit, aby uspokojil věřitele. I v tomto případě je potřeba počítat s tím, že náklady na vymáhání má za povinnost uhradit dlužník. „V případě, že žaloba byla oprávněná a byla pro nedostatek majetku zastavena, je dlužník povinen zaplatit za právní a exekuční úkony, které s případem souvisí.“ Upozorňuje Kovář na tuto méně známou skutečnost.
Nepodceňujte malé dluhy
Trend posledních let směřuje k systematickému vymáhání dluhů bez ohledu na jejich výši. „Stále častěji se v naší Poradně věřitele setkáváme s případy, kdy lidem či firmám stojí za to vymáhat i poměrně malé dlužné částky v řádu od několika set do pár tisícovek. Je zde totiž větší pravděpodobnost, že dlužnou částku nakonec získáte.“ Uzavírá rozhovor Kovář

Rady pro dlužníky
Komunikujte – i když nebudete přebírat poštu, odmítnete se domluvit s úřady či věřiteli, nic tím nevyřešíte. Naopak! Problém se bude jen nabalovat a dluhy díky vašemu odmítavému přístupu jen porostou.
Průběžně plaťte – i když nemáte na celou platbu, pošlete věřiteli alespoň část a snažte se s ním domluvit na odložení splátky nebo na novém splátkovém kalendáři. Bude to brát jako snahu řešit závazky a možná se vám tak podaří zažehnat exekuci. Samozřejmě to neznamená, že byste nakonec vše nesplatili.
Jděte za exekutorem sami – pokud víte, že na vás byla uvalena exekuce, co nejdříve navštivte příslušný exekutorský úřad a domluvte se na zaplacení dluhu. Ušetříte si zbytečné starosti a zejména finance! Nezapomeňte totiž, že veškeré náklady na exekuci hradí dlužník.

Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku