Finance zprávy

Finanční zprávy

Nové směry financování zdravotní péče

Napsal admin • Zář 1st, 2010 • Rubrika: Financování

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) ve spolupráci s odborníky z německého svazu zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven BKK Bundesverband der Betriebskrankenkassen a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR se dva dny zabývali ožehavou otázkou finanční udržitelnosti systémů veřejného zdravotního pojištění , možnostmi zefektivnění systému financování zdravotní péče a možnostmi dalšího vývoje. To byla náplň květnového mezinárodního semináře, pořádaného ve dnech 20.-21. května 2010 v Praze.

„Tato setkání jsou velkým přínosem a vzájemnou inspirací, protože výměna zkušeností a následná přijatá doporučení k zefektivnění systému financování zdravotní péče se promítají do konkrétních kroků našich pojišťoven“, komentuje význam semináře jedna z jejích pořadatelek, tajemnice SZP ČR JUDr. Vladimíra Těšitelová. Konkrétním výsledkem diskuse těchto odborníků mohou být jak zlepšení smluvních vztahů a nákupu zdravotní péče, ale i konkrétní zvýšení efektivnosti fungování systému. Pro pacienty to může znamenat i kratší čekací lhůty na operace, dostatek kvalitnějších zdravotnických prostředků pro více pacientů, nebo kratší čekání v ordinacích praktických lékařů, zavádění nových léků či technologií do zdravotnictví.

Jedním z hlavních témat, o kterém se na semináři podrobně hovořilo, byla nejnovější iniciativa Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) obsahující doporučení pro úpravy systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.
„Systém veřejného zdravotního pojištění je po 17 let svého fungování stabilizujícím prvkem financování českého zdravotnictví, přičemž je dostatečně funkční a zdravotní pojišťovny uspokojivě zajišťují jeho administraci při nízkých provozních nákladech. Vytváření rezerv v období ekonomického růstu a naopak jejich uvolňování v době ekonomické recese vede k bilanční rovnováze systému. To ve své podstatě představuje garanci úrovně a dostupnosti poskytované zdravotní péče odpovídající potřebám pojištěnců bez ohledu na výkyvy ekonomiky. Pluralitní systém umožňuje rozvoj kvality služeb, a to jak pro pojištěnce, tak pro poskytovatele zdravotní péče.“ To jsou úvodní slova materiálu SZP ČR, který hodnotí stávající pluralitní systém veřejného zdravotního pojištění s jeho pozitivy i negativy a zároveň navrhuje soubor realizovatelných krátkodobých až střednědobých opatření, jejichž využitím může být zvýšené efektivity stávajícího systému dosaženo.
Navrhovaná opatření k větší efektivitě systému veřejného zdravotního pojištění jsou v souladu s návrhem opatření k úpravám systému veřejného zdravotního pojištění.
Z přednášek zúčastněných německých specialistů (Svaz zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven SRN) vyplynula velká podobnost problémů, které systémy veřejného zdravotního pojištění v EU řeší. Jsou to otázky zavádění nových technologií, udržitelnosti financování systémů a nutné úpravy systémů ve prospěch zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. Důležitá je zejména i oblast lékové politiky, kdy je nutné dosáhnout snížení tempa růstu nákladů při dostatečně rychlém zavádění nových léků do praxe.
Co můžeme kolegům ze zahraničí tiše závidět je například právně zakotvená vyšší úroveň elektronizace vykazovaných zdravotních výkonů a tím i celková rychlost zpracování a kvalita informací, ale i větší možnost vytvářet a nabízet alternativní programy motivací pro pojištěnce.
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Praha 21. května 2010

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vznikl dne 15. 5. 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26. 1. 1993. Od 1. 10. 2009 sdružuje všech 8 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice.

SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,1 mil. občanů ČR.

SZP ČR se stal v roce 1995 členem korespondentem mezinárodní organizace AIM
a v říjnu 2002 byl přijat za řádného člena AIM. Association Inernationale de la Mutualité (AIM) je uskupením autonomních orgánů pro oblast zdravotního pojištění a sociální ochranu. AIM slouží svým členům tím, že zastupuje jejich nejrůznější zájmy na rozličných grémiích a fórech a je obecně považována za spojnici mezi svými členy a vládami, nevládními organizacemi a zainteresovanými subjekty na poli sociálních a zdravotních služeb a za mluvčí sdružení a organizací ve zdravotní
a sociální oblasti.

Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku